Varixy laser

Laserová léčba křečových žil spočívá v jejich uzavření pomocí laserového vlákna. K uzavření žíly dojde působením vysoké teploty. Tento způsob řešení varixů přináší pro pacienta řadu výhod, především svou šetrností, krátkou pracovní neschopností a minimálním omezením po operaci.

V čem spočívá odstranění varixů laserem?

Jedná se o velmi šetrnou a účinnou metodu, při které je do žíly zavedeno laserové vlákno. Působením vysoké teploty je varix „spálen“, změní se ve vazivový pruh a zůstává neprůchodný. Tento způsob odstranění je ve srovnání s klasickou metodou, kdy je poškozená žíla prakticky vytržena, šetrný.

Přednosti laserového řešení varixů

  • Minimální bolestivost
  • Krátká doba rekonvalescence
  • Minimální pooperační omezení

Příprava na laserové odstranění křečových žil

V rámci konzultace lékař zhodnotí stav a pokročilost varixů a posoudí, zda je vhodné podstoupit jejich odstranění touto metodou. Před zákrokem je nutné provést ultrazvukové vyšetření žilního systému končetin. Ultrazvuk totiž odhalí poškozené chlopně v žilách a zobrazí spojky mezi hlubokými a povrchovými žilami. V případě, že došlo k narušení jejich funkce, budou během operace přerušeny tak, aby se minimalizovalo riziko případné recidivy.

Průběh laserového odstranění varixů

Zákrok se obvykle provádí v celkové, nebo svodné anestezii. Při výkonu dochází k působení vysoké teploty, kterou by pacient mohl vnímat nepříjemně. Lékař provede malý řez v třísle, eventuálně v místě podvázání žilní spojky. Do cévy zavede laserové vlákno, které varix „spálí“, přičemž poškození okolní tkáně je minimální. V závislosti na rozsahu trvá výkon 45 až 60 minut. Po skončení výkonu je nasazena kompresní punčocha.
Přibližně po dvou hodinách od ošetření bude možné odejít v doprovodu druhé osoby domů. Ošetřovaná končetina může být po zákroku bolestivá, s drobnými modřinami a otokem. Nicméně všechny tyto projevy jsou podstatně menší než u klasické operace křečových žil a rychle ustupují. Výrazně se zkracuje doba nošení elastických punčoch, ty nosí pacient po výkonu trvale 2 týdny, na sprchování je může sundavat. Do zaměstnání je možné nastoupit již za 3 – 5 dnů po výkonu, nicméně závisí to i na typu vykonávané práce.