Smluvní pojišťovny:

Jsme soukromé zdravotnické zařízení, které poskytuje pacientům ambulantní i jednodenní péči v oborech všeobecné chirurgie, cévní chirurgie, proktologie a ortopedie.

V režimu jednodenní chirurgie provádíme zejména operace kýl, odstraňování podkožních útvarů nebo kožních znamének (exstirpace a excize), operace žlučníku i slepého střeva.

V rámci ambulantní péče nabízíme konzultace chirurgického řešení nádorových i nenádorových onemocnění tenkého a tlustého střeva, slinivky břišní, jater či ledvin s možnou návaznou chirurgickou léčbou na předních pracovištích.

Poskytujeme odborné vyšetření cévního systému včetně podrobného ultrazvukového mapování.

Dále nabízíme pacientům ambulantní péči i jednodenní operativu v oboru ortopedie. Provádíme operační zákroky na zákrokovém i ortopedickém sále, zejména artroskopické operace kloubů, operace ruky a nohy.

Disponujeme nadstandardně zařízenými operačními sály a moderním zdravotnickým vybavením. Spolupracujeme se zkušenými lékaři, kteří jsou špičkami ve svém oboru. V léčbě využíváme moderní a miniinvazivní techniky.

Spolupracujeme také se všemi hlavními zdravotními pojišťovnami (v oboru ortopedie nemáme smlouvu s VoZP). 

 

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP – 111)
  • Oborová zdravotní pojišťovna (OZP – 207)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP – 201; pouze ambulantní péče chirurgie)
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZPMV – 211)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP – 205)

Vedoucí lékař chirurgie MUDr. Tomáš Bureš

Vedoucí lékař ortopedie MUDr. František Picek

Cévní poradna

Kýlní poradna

Proktologická poradna

Chirurgie ruky

 

Všeobecná chirurgie

 

Chirurgie nohy

Dermato-logie

Ortopedie

Aktuality