Beznapěťová plastika kýly

Jediné efektivní řešení jak se zbavit břišní kýly je její chirurgické odstranění. V současnosti je dávána přednost tzv. beznapěťovým operacím. Tedy zákrokům které významně zkracují dobu rekonvalescence a také riziko návratu kýly.

V čem spočívá beznapěťová operace kýly?
Na rozdíl od klasického chirurgického zákroku se u beznapěťových operací kýly používá k uzavření kýlní branky nejen sešití vlastní tkáně, ale také síťky, která plní funkci záplaty. Její použití předchází napětí a tahu, jež vzniká uzavřením branky pouhým šitím. V místě síťky vzniká nová pevná vrstva tkáně, která brání opětovnému vyhřeznutí kýlního obsahu. Nejmodernější síťky pro beznapěťové operace kýly jsou jemné, elastické a jejich fixace nevyžaduje rozsáhlé šití, čímž šetří okolní tkáně. Síťky mohou být i anatomicky tvarované podle místa, ve kterém jsou používány.

Přednosti beznapěťové operace kýly

  • minimální riziko návratu kýly
  • minimální pooperační obtíže
  • žádná nebo pouze jednodenní hospitalizace
  • rychlejší zhojení a kratší doba rekonvalescence

Před operací kýly
Nejprve je třeba podstoupit vyšetření chirurgem, který potvrdí kýlu a navrhne operační postup. V případě celkové anestezie bude nutné absolvovat běžné předoperační vyšetření internistou. V případě lokální anestezie závisí rozsah předoperačního vyšetření na celkovém zdravotním stavu a věku pacienta. Pokud v minulosti prodělal alergickou reakci na některý z léků nebo dezinfekčních prostředků, je nutné o tom lékaře informovat. V době zákroku by u pacienta nemělo probíhat akutní infekční onemocnění (např. chřipka nebo nachlazení).

Průběh beznapěťové operace kýly
Operace se zpravidla provádí v celkové anestezii. V některých případech je možné ji provést i v místním znecitlivění. Dle přístupu se pak operace provádí buď otevřeně, z řezu v místě kýly, nebo laparoskopicky za kontroly videokamerou. Indikaci k jednotlivým typům operací doporučí vždy lékař. Síťka je umístěna pod svalovou vrstvu břišní stěny a dle místního nálezu je zafixována, nebo jen vložena do lůžka ve tkáni.

Po beznapěťové operaci kýly
Bezprostředně po zákroku je operační rána kryta sterilním čtvercem. Pokud byla operace provedena v místním znecitlivění, je možné po několika hodinách odejít domů. V případě celkové anestezie je nutné zůstat na klinice do druhého dne. V prvních dnech se mohou objevit bolesti v okolí operační rány, lze je vyřešit užíváním běžných analgetik podle doporučení lékaře. V prvních dnech po zákroku je třeba vyvarovat se činností, které zatěžují stěnu břišní. Již za 10 až 14 dnů po operaci je klient většinou schopen plné zátěže.

Jaký je výsledek beznapěťové operace kýly
Beznapěťové operace kýly jsou velmi efektivní. Riziko recidivy je minimální. Některé zdroje uvádějí návrat kýly pouze ve 3 % případů.

Komplikace
Stejně jako po každém chirurgickém zákroku může dojít ke vzniku komplikací, například ke krvácení, infekci v ráně nebo alergické reakci na použitá léčiva. Nicméně beznapěťové operace kýly jsou v mnoha ohledech podstatně méně zatěžující a tím je sníženo riziko rozvoje komplikací.