O nás

Personál

 

MUDr. Tomáš Bureš
jednatel společnosti, vedoucí lékař

Curriculum vitae

Kvalifikace

2000-2014 Chirurgické oddělení
Oblastní nemocnice Kladno
2000-2003 mladší sekundář
2003 1. atestace v oboru všeobecná chirurgie
2005 Licence lékařské komory pro výkon samostatné praxe a poradenské činnosti v oboru chirurgie
2004 člen týmu cévní chirurgie
Oblastní nemocnice Kladno
2008 specializovaná způsobilost v oboru cévní chirurgie
2008-2014 ordinář cévní chirurgie
plná zodpovědnost v péči o pacienty s onemocněním cévního systému, vedení cévní ambulance, indikace specializovaných vyšetření a jejich hodnocení, indikace terapeutických ýkonů, samostatné provádění cévně rekonstrukčních výkonů v rozsahu onemocnění aorty a periferních cév, včetně postižení krkavic, s výjimkou onemocnění hrudní aorty, specializovaná terapie žilních onemocnění včetně intervenčních a miniinvazivních postupů, ultrazvuková diagnostika onemocnění aorty a periferních cév, vedení dispenzarizační péče
2004-2014 konsultant a vedoucí centra pro řešení kýly
Oblastní nemocnice Kladno
od 2004 Klinika estetické a antiaging medicíny, jednodenní chirurgie
AURAMEDICALCLINIC
2015-2018 vedoucí lékař
EUC klinika Kladno s.r.o.
od března 2018 vedoucí lékař, společník a jednatel společnosti
Galerie Medical Center s.r.o.

Vzdělání, kurzy a kongresy

1994-2000 2. Lékařská Fakulta University Karlovy Praha
2003 atestace v oboru všeobecná chirurgie
2004 Course of inguinal hernia repair with PHS mesh - Venezia - Italy
2004 odborné kurzy - specializace na využití operačních a kosmetických laserů v dermatochirurgii, cévní chirurgii a kosmetické a antiaging medicíně
2005 Course of ventral hernia repair - Sublay retromuscular technique - Aachen University Hospital - Germany
2005 Licence České Lékařské Komory pro vykonávání samostatné praxe a poradenské činnosti v oboru všeobecná chirurgie
2008 specializovaná způsobilost v oboru cévní chirurgie
2010 Certificate in Lipografting and adipous tissue transplantation in cosmetic and reconstructive medicine - Masterclass course Regensburg Germany - Roger Khouri - Miami Breast Centre
2015 Preceptor and Ambassador for CLARIVEIN - MOCA, certified by Vascular Insights Inc.
2013 IBRA Seminar and Workshop – From the finger tip to the elbow – Vídeň
2013 Národní kongres ortopedické společnosti – aktivní účast Correction osteotomy of distal radius without using a bone block
2014 Hand joint replacement – Londýn
2014 IBRA Seminar and Workshop – Corrective procedures in hand and distal radius disorders – Vídeň.
2015 Harrachov~Kongres České společnosti pro chirurgii ruky – přednáška – Komplikace po endoskopické deliberaci středního nervu v karpálním tunel
2016 7. klinicko anatomické sympozium Luxační zlomeniny lokte, zlomeniny předloktí, náhrady hlavice radia – Praha
2016 IBRA  Interantional conference – All around the scaphoid – Praha
2016 Stáž na klinice handchirurgie Bad Neustadt.
2016 IBRA Seminar and Workshop – New concept in scahpoid and distal radius treatment – Vídeň.
2016 AO Trauma – Course – Poranění v oblasti lokte
2017 8.klinicko – anatomické sympozium – Poranění zápěstí – Praha
2014 – 2017 Kurzy chirurgie ruky  pořádané pod záštitou České společností chirurgie ruky (2014 Základy chirurgie ruky, 2015 Traumatologie ruky část I a část II, 2016 Kurz artroskopie a endoskopie  ruky a chirurgie zápěstí, 2016 Kurz mikrochirurgie a neurochirurgie ruky, 2017 Vrozené vady ruky a varia)
2017 AO Trauma – Course – Video Symposium (How do I do it) – České Budějovice
2017 Nové Město na Moravě ~Kongres České společnosti pro chirurgii ruky

Členství ve společnostech

 • Česká chirurgická společnost
 • Česká lékařská společnost J.E. Purkyně
 • Česká společnost kardiovaskulární chirurgie
 • Česká herniologická společnost - člen výkonného výboru
 • European Hernia Society - member of the Advisory Comitee
 • European society of cardiovascular surgery
 

 

 

MUDr. Robert Hašek

Curriculum vitae

V roce 1992 absolvoval VLA JEP Karlovy Univerzity, všeobecné lékařství.

Předatestační přípravu v letech 1992 - 1995 ukončil atestací ze všeobecného lékařství a provozoval praxi vojenského praktického lékaře na letišti Praha - Kbely.

Následně od roku 1996 se věnoval všeobecné chirurgii v ÚVN Praha - Střešovice a složil atestaci z chirurgie I. st. a po té ukončil specializační vzdělání následnou druhou atestací.

Pracoval na chirurgickém odd. ÚVN, později chirurgické klinice - Karlovy Univerzity do konce roku 2010, jako vedoucí odd. všeobecné chirurgie.

Účastnil se zahraničních misí v Iráku. V roce 2003 ve funkci vedoucího operačních sálů a 2005 v Britské nemocnici s chirurgickým týmem jako součást mezinárodní pomoci.

 • V roce 2003 licence pro obor chirurgie
 • V roce 2005 získal specializovanou způsobilost lékaře v oboru chirurgie.
 • V roce 2007 získal specializovanou způsobilost lékaře v oboru praktické lékařství pro dospělé
 • V roce 2009 získal celoevropskou specializovanou způsobilost v oboru chirurgie
 • V roce 2011 - 2018 pracoval v privátní klinice AURA MEDICAL CLINIC a GHO CLINIC PRAHA jako chirurg i praktický lékař.

Je členem World Society Interdisciplinary Medicine

V chirurgii t.č. specializován na operace:

 • hemoroidů pomocí SONO navigace sytém HAL - RAR /Certificate HAL - RAR Doppler Ultrasound Proctoscope for treating haemorrhoidal diseases Vienna, Austria/
 • autologních tukových přenosů s kmenovými buňkami – Cytori Therapeutics / Certificate Autologous Fat Grafting with The Celution . CRS System Milano /
 • kýl /pomocí beznapěťové techniky/Licensed by Eucomed, professional education Ethicon/
 • varixů
 • APTOS liftingové techniky /Certificate base and advanced course/

 

 

MUDr. Jan Zlatohlavý
chirurg

Curriculum vitae

Kvalifikace

2000 Ukončení studia na 3. lékařské fakultě UK
2000 Ortopedicko – traumatologické oddělení Oblastní Nemocnice Středočeského kraje Kladno
2005 Atestace v oboru Ortopedie – traumatologie
2005 Licence ČLK k vykonávání samostatné lékařské praxe
2008  Ordinář pro chirurgii ruky a zápěstí v Oblastní nemocnici Kladno

Kurzy a kongresy

1997-2000 Stáž na Klinice plastické chirurgie FNKV
1999 Kurz rekonstrukční výkony v Ortopedii a traumatologii – prof. Čech
2005 Stáž v Ústavu pro chirurgii ruky a plastickou chirurgii ve Vysokém nad Jizerou
2005 Stáž na Klinice plastické chirurgie FNKV
2005 Stáž na Ortopedické klinice FN Bulovka
2005-doposud Pravidelný účastník sjezdů České společnosti chirurgie ruky (Harrachov, České Budějovice, Olomouc, Špindlerův mlýn, Sepetná (Beskydy)) aktivní účast (Přednášky Syndrom karpálního tunelu – endoskopická deliberace – prvních 100, Korekční osteotomie distálního radia bez použití kostního štěpu v našem souboru.
2006 Sjezd Slovenské společnosti pro chirurgii ruky Senec
2007 Kurz artroskopické diagnostiky a operativy zápěstí pod záštitou České společnosti chirurgie ruky
2008 Účast na kongresu v Basileji All around radius
2009 Stáž na neurochirurgickém odd. Nemocnice Na Homolce
2009 2nd IBRA Scientific Symposium and Anatomy Cadaver Workshop „Wrist and Hand-Acute and Chronic Lesions“,  University of Basel, Institute of Anatomy
2010 Workshop kurz Jena
2011 Stáž na klinice handchirurgie Bad Neustadt.
2011 Účast na kongresu v St. Gallenu All around radius II
2013 I Integra Orthop. Sympozium – Lisabon
2013 IBRA Seminar and Workshop – From the finger tip to the elbow – Vídeň
2013 Národní kongres ortopedické společnosti – aktivní účast Correction osteotomy of distal radius without using a bone block
2014 Hand joint replacement – Londýn
2014 IBRA Seminar and Workshop – Corrective procedures in hand and distal radius disorders – Vídeň.
2015 Harrachov~Kongres České společnosti pro chirurgii ruky – přednáška – Komplikace po endoskopické deliberaci středního nervu v karpálním tunel
2016 7. klinicko anatomické sympozium Luxační zlomeniny lokte, zlomeniny předloktí, náhrady hlavice radia – Praha
2016 IBRA  Interantional conference – All around the scaphoid – Praha
2016 Stáž na klinice handchirurgie Bad Neustadt.
2016 IBRA Seminar and Workshop – New concept in scahpoid and distal radius treatment – Vídeň.
2016 AO Trauma – Course – Poranění v oblasti lokte
2017 8.klinicko – anatomické sympozium – Poranění zápěstí – Praha
2014 – 2017 Kurzy chirurgie ruky  pořádané pod záštitou České společností chirurgie ruky (2014 Základy chirurgie ruky, 2015 Traumatologie ruky část I a část II, 2016 Kurz artroskopie a endoskopie  ruky a chirurgie zápěstí, 2016 Kurz mikrochirurgie a neurochirurgie ruky, 2017 Vrozené vady ruky a varia)
2017 AO Trauma – Course – Video Symposium (How do I do it) – České Budějovice
2017 Nové Město na Moravě ~Kongres České společnosti pro chirurgii ruky

Členství ve společnostech

 • Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
 • Česká společnost pro chirurgii ruky
 • Evropský klub společností pro chirurgii ruky
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
 

 

 

 

Vážení klienti,
 
ocenění naší práce, ale i stížnosti, přání a připomínky můžete zapsat osobně na recepci do knihy k tomu určené, písemně nám je zaslat poštou na adresu našeho sídla v ulici Cyrila Boudy 8, 272 01 Kladno, nebo e-mailem na adresu recepce@gmcenter.cz
 
V případě stížnosti, která dle vašeho názoru nebyla vyřešena dostatečně, máte dle zákona č. 372/2011 Sb. rovněž právo podávat stížnost správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor zdravotnictví, na adrese Zborovská 11, 150 21 Praha 5, telefon 257 280 468.
 
Váš tým
Galerie Medical Center, s. r. o.