O nás

Lékaři:

MUDr. Tomáš Bureš
vedoucí lékař chirurgie

Kvalifikace

2000-2014Chirurgické oddělení
Oblastní nemocnice Kladno
2000-2003mladší sekundář
20031. atestace v oboru všeobecná chirurgie
2005Licence lékařské komory pro výkon samostatné praxe a poradenské činnosti v oboru chirurgie
2004člen týmu cévní chirurgie
Oblastní nemocnice Kladno
2008specializovaná způsobilost v oboru cévní chirurgie
2008-2014ordinář cévní chirurgie
plná zodpovědnost v péči o pacienty s onemocněním cévního systému, vedení cévní ambulance, indikace specializovaných vyšetření a jejich hodnocení, indikace terapeutických ýkonů, samostatné provádění cévně rekonstrukčních výkonů v rozsahu onemocnění aorty a periferních cév, včetně postižení krkavic, s výjimkou onemocnění hrudní aorty, specializovaná terapie žilních onemocnění včetně intervenčních a miniinvazivních postupů, ultrazvuková diagnostika onemocnění aorty a periferních cév, vedení dispenzarizační péče
2004-2014konsultant a vedoucí centra pro řešení kýly
Oblastní nemocnice Kladno
od 2004Klinika estetické a antiaging medicíny, jednodenní chirurgie
AURAMEDICALCLINIC
2015-2018vedoucí lékař
EUC klinika Kladno s.r.o.
od března 2018vedoucí lékař, společník a jednatel společnosti
Galerie Medical Center s.r.o.

Vzdělání, kurzy a kongresy

1994-20002. Lékařská Fakulta University Karlovy Praha
2003atestace v oboru všeobecná chirurgie
2004Course of inguinal hernia repair with PHS mesh – Venezia – Italy
2004odborné kurzy – specializace na využití operačních a kosmetických laserů v dermatochirurgii, cévní chirurgii a kosmetické a antiaging medicíně
2005Course of ventral hernia repair – Sublay retromuscular technique – Aachen University Hospital – Germany
2005Licence České Lékařské Komory pro vykonávání samostatné praxe a poradenské činnosti v oboru všeobecná chirurgie
2008specializovaná způsobilost v oboru cévní chirurgie
2010Certificate in Lipografting and adipous tissue transplantation in cosmetic and reconstructive medicine – Masterclass course Regensburg Germany – Roger Khouri – Miami Breast Centre
2015Preceptor and Ambassador for CLARIVEIN – MOCA, certified by Vascular Insights Inc.

Členství ve společnostech

 • Česká chirurgická společnost
 • Česká lékařská společnost J.E. Purkyně
 • Česká společnost kardiovaskulární chirurgie
 • Česká herniologická společnost – člen výkonného výboru
 • European Hernia Society – member of the Advisory Comitee
 • European society of cardiovascular surgery
 

MUDr. František Picek
vedoucí lékař ortopedie

Operuje od roku 1992, zkušenosti získané operováním a operační praxi považuje za základní podmínku profesionality ve svém oboru. Specializuje se zejména na operování kloubů – kolena, hlezenní klouby, kyčle a ramena. Výkony provádí převážně mini-invazívně pod kontrolou kamery (artroskopické operační a rekonstrukční výkony) i otevřeně. Operuje kloubní náhrady (náhrady kloubních povrchů implantáty biologickými i umělými, endoprotézy. Operační výkony provádí v rámci jednodenní ortopedie a malé zákroky prováděné ambulantně v místní anestezii v zákrokovém sálku.

Pro ortopeda jsou naprosto nepostradatelné nejen šikovné ruce, rychlé reakce, ale především mnoho let aktivních zkušeností s operováním. V profesním životě se MUDr. Picek pohybuje jak na operačních sálech, tak v ortopedické ambulanci. V rámci celoživotního vzdělávání absolvoval řadu operačních a vzdělávacích kurzů a zahraničních stáží. Je členem českých i mezinárodních odborných společností (ČSOT, SSTA, ČSL-JEP, AGA) a instruktorem artroskopických operací kolene v mezinárodním programu SNACE.

Web: MUDr. František Picek

Doc. MUDr. Rastislav Hromádka Ph.D

chirurgie nohy

V posledních 15 letech se specializuje na chirurgii nohy a přednoží. V roce 2015 zavedl jako první v České republice rutinní používání miniinvazivních osteotomií kostí nohy, které umožňují léčbu plochonoží, deformit prstů a vbočeného palce nohy. Je spoluautorem první české protézy metatarsofalangového skloubení palce nohy. Endoprotéza prošla v roce 2009 úspěšně klinickými zkouškami a v současné době se používá v léčbě onemocnění hallux rigidus.  

 

Vzdělání:

 • 1995–2000 – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství
 • 2000–2011 – postgraduální studium biomedicíny, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor experimentální chirurgie

Praxe:

 • 2007 – dosud – Ortopedická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, docent
 • 2003 – atestace 1. stupně v oboru ortopedie
 • 2007 – licence v oboru ortopedie, vydána Českou lékařskou komorou
 • 2008 – specializace v oboru ortopedie
 • 2000–dosud – Anatonomický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, odborný asistent
 • 2007–dosud – Ortopedická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, odborný asistent
 • 2005–2023– Canadian Medical, vedoucí lékař specializace ortopedie

MUDr. Jan Zlatohlavý

chirurgie ruky

Kvalifikace

2000Ukončení studia na 3. lékařské fakultě UK
2000Ortopedicko – traumatologické oddělení Oblastní Nemocnice Středočeského kraje Kladno
2005Atestace v oboru Ortopedie – traumatologie
2005Licence ČLK k vykonávání samostatné lékařské praxe
2008 Ordinář pro chirurgii ruky a zápěstí v Oblastní nemocnici Kladno

Kurzy a kongresy

1997-2000Stáž na Klinice plastické chirurgie FNKV
1999Kurz rekonstrukční výkony v Ortopedii a traumatologii – prof. Čech
2005Stáž v Ústavu pro chirurgii ruky a plastickou chirurgii ve Vysokém nad Jizerou
2005Stáž na Klinice plastické chirurgie FNKV
2005Stáž na Ortopedické klinice FN Bulovka
2005-doposudPravidelný účastník sjezdů České společnosti chirurgie ruky (Harrachov, České Budějovice, Olomouc, Špindlerův mlýn, Sepetná (Beskydy)) aktivní účast (Přednášky Syndrom karpálního tunelu – endoskopická deliberace – prvních 100, Korekční osteotomie distálního radia bez použití kostního štěpu v našem souboru.
2006Sjezd Slovenské společnosti pro chirurgii ruky Senec
2007Kurz artroskopické diagnostiky a operativy zápěstí pod záštitou České společnosti chirurgie ruky
2008Účast na kongresu v Basileji All around radius
2009Stáž na neurochirurgickém odd. Nemocnice Na Homolce
20092nd IBRA Scientific Symposium and Anatomy Cadaver Workshop „Wrist and Hand-Acute and Chronic Lesions“,  University of Basel, Institute of Anatomy
2010Workshop kurz Jena
2011Stáž na klinice handchirurgie Bad Neustadt.
2011Účast na kongresu v St. Gallenu All around radius II
2013I Integra Orthop. Sympozium – Lisabon
2013IBRA Seminar and Workshop – From the finger tip to the elbow – Vídeň
2013Národní kongres ortopedické společnosti – aktivní účast Correction osteotomy of distal radius without using a bone block
2014Hand joint replacement – Londýn
2014IBRA Seminar and Workshop – Corrective procedures in hand and distal radius disorders – Vídeň.
2015Harrachov~Kongres České společnosti pro chirurgii ruky – přednáška – Komplikace po endoskopické deliberaci středního nervu v karpálním tunel
20167. klinicko anatomické sympozium Luxační zlomeniny lokte, zlomeniny předloktí, náhrady hlavice radia – Praha
2016IBRA  Interantional conference – All around the scaphoid – Praha
2016Stáž na klinice handchirurgie Bad Neustadt.
2016IBRA Seminar and Workshop – New concept in scahpoid and distal radius treatment – Vídeň.
2016AO Trauma – Course – Poranění v oblasti lokte
20178. klinicko – anatomické sympozium – Poranění zápěstí – Praha
2014 – 2017Kurzy chirurgie ruky  pořádané pod záštitou České společností chirurgie ruky (2014 Základy chirurgie ruky, 2015 Traumatologie ruky část I a část II, 2016 Kurz artroskopie a endoskopie  ruky a chirurgie zápěstí, 2016 Kurz mikrochirurgie a neurochirurgie ruky, 2017 Vrozené vady ruky a varia)
2017AO Trauma – Course – Video Symposium (How do I do it) – České Budějovice
2017Nové Město na Moravě ~Kongres České společnosti pro chirurgii ruky

Členství ve společnostech

 • Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
 • Česká společnost pro chirurgii ruky
 • Evropský klub společností pro chirurgii ruky
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

MUDr. Radim Schön

všeobecná chirurgie

Kvalifikace

 • I. FVL UK Praha 1974 – 1980
 • od 1980 do 2018 chirurgické oddělení Nemocnice Slaný, a. s.
 • atestace I. stupně ze všeobecné chirurgie 1983
 • atestace II. stupně ze všeobecné chirurgie 1989
 • Kurz anesteziologicko – resuscitační a intenzivní medicíny
 • Přes 20 let vedoucí poradny pro pac s onemocněním prsu
 • Vedoucí chirurgické JIP Nemocnice Slaný
 • Absolvoval řadu kongresů a specializovaných seminářů všeobecné chirurgie, traumatologie, intenzivní medicíny, mammologie

MUDr. Adam Drs

všeobecná chirurgie

Pracovní zkušenosti

od 2018Institut klinické a experimentální medicíny, Klinika transplantační chirurgie, lékař 
2014-2018Nemocnice Na Bulovce, chirurgické odd., lékař  
2012-2014Nemocnice Nymburk s.r.o., chirurgické odd., lékař 
od 2018Nemocnice Neratovice, centrum jednodenní chirurgie
2017-2018Poliklinika Vysočany, centrum jednodenní chirurgie

Kvalifikace

2019Získána specializovaná způsobilost v oboru chirurgie
2015Absolvován základní kmen v oboru chirurgie
2006-20122. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, obor Všeobecné lékařství
  

MUDr. Jakub Musil

cévní chirurgie 

Atestovaný chirurg s patnáctiletou praxí v oboru a licencí vedoucího lékaře se zkušenostmi s prací na nemocničním chirurgickém oddělení i v privátním ambulantním sektoru. V minulosti se mimo chirurgickou činnost věnoval i příbuzným oborům – přednáškové, publikační a pedagogické činnosti. Problematice febochirurgie se věnuje od roku 2015, postupně si kromě klasické žilní operativy během působení v cévních poradnách, osvojil i diagnostiku chronického žilního onemocnění a miniinvazivní metody léčby (zejm. UZ navigovaná sklerotizace a Clarivein).

Kvalifikace

2020ClariVein – minimálně invazivní procedura léčby žilní insuficience, MSM
2019Licence pro výkon vedoucího lékaře a primáře v oboru chirurgie, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
2019Diplom celoživotního vzdělávání lékařů, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
2018Duplexní sonografie periferních cév, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a VFN Praha
2017Atestační zkouška z chirurgie 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova, Praha 
2002-2008Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
  

MUDr. Andrii Yelisieiev, MD

proktologie a kýlní laparoskopie

Pracovní zkušenosti

2009-2016Sekundární lékař chirurgického týmu, Ukrajina
od 2016Lékař chirurgického oddělení nemocnice Rakovník
od 2022GMC Kladno – všeobecná chirurgie, laparoskopie, proktologie
  

Vzdělání a kurzy 

2003-2009Získání vysokoškolského vzdělání v oboru Všeobecné lékařství, Luhansk, Ukrajina 
2009-2012Specializační vzdělávání v chirurgickém oboru, první atestace v oboru všeobecná chirurgie, Ukrajina 
2015-2017Nostrifikace zahraničního vysokoškolského vzdělání a úspěšné složení aprobační zkoušky, Univerzita Karlova, Praha 
2017-2018Absolvování základního chirurgického kmene, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 
2023Atestace, specializovaná způsobilost a licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru chirurgie
  
  
2016-2018Dny mladých chirurgů ČCHS
2018Kurz základních laparoskopických technik, Aesculap Akademie, Hradec Králové
2019Chirurgická sutura, břišní chirurgie a trauma hrudníku, Aesculap, Brno
2020Stáž na Urologické klinice ÚVN, Praha
2021Stáž na Klinice popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady, Praha
2021Stáž na Klinice dětské chirurgie a traumatologie, FTN, Praha
2021Stáž na Klinice hrudní chirurgie, FTN, Praha
2021Stáž na Neurochirurgické klinice ÚVN, Praha 
2022Stáž na Klinice plastické chirurgie, FN Královské Vinohrady, Praha
2022Stáž z Úrazové chirurgie, FN Motol, Praha
2022Řešení monstrózních kýl, Aesculap Akademie, České Budějovice
2023EHS Intensive Intermediate Cadaver Course, Amsterdam
2024EHS hernia congress, Praha
  

Členství ve společnostech

 • Česká lékařská komora
 • Česká chirurgická společnost 
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
 • European Hernia Society

MUDr. David Kostrouch

všeobecná chirurgie

V roce 2009 ukončil studium medicíny a od té doby se věnuje všeobecné chirurgii. Nejprve pracoval na 1. Chirurgické klinice v Motole, kde sbíral chirurgické zkušenosti a v roce 2016 úspěšně atestoval v oboru všeobecná chirurgie. V roce 2016 také úspěšné dokončil postgraduální vzdělávání a obhájil disertační práci. Od roku 2020 pracuje v IKEMu na Klinice transplantační a cévní chirurgie, kde se nadále věnuje všeobecné chirurgii a také orgánovým transplantacím. V rámci všeobecné chirurgie se věnuje otevřeným i laparoskopickým operacím tříselných kýl (metoda TAPP), operacím pupečních kýl, odstraněním kožních znamének, operacím žlučníku (laparoskopicky) a operacím na zažívacím traktu.

Vzdělání

2003-2009studium na 3. Lékařské fakultě, Univerzita Karlova, obor Všeobecné lékařství
2009-2016Postgraduální studium, Ph.D. – obor Biologie a patologie buňky
  

Pracovní zkušenosti

2009-2020Sekundární lékař – Chirurgická klinika 2. Lékařské fakulty a FNM
od 2020IKEM – Klinika transplantační a cévní chirurgie
  

A další renomovaní lékaři