HŽS

Mezi onemocnění hlubokého žilního systému patří zejména chronická žilní nedostatečnost a hluboká žilní tromboza.

Chronická žilní nedostatečnost je způsobena nefungujícími chlopněmi v hlubokých žilách, což vede k zpětnému toku krve, která se pak v hlubokých žilách hromadí. Projevem jsou zejména chronické otoky končetin, únava, bolesti a v pokročilých stadiích pak i kožní změny až bércový vřed.

Hluboká žilní tromboza je stav, při kterém dojde k uzavření hluboké žíly krevní sraženinou. Rizikové faktory vzniku trombozy jsou zejména nedostatek pohybu, nedostatečný příjem tekutin a poškození cévní stěny ( napříkald po úrazu, zánětu… ).
Dalšími faktory jsou pak zvýšená srážlivost, která může být dána dědičností, nebo také vedlejším projevem zhoubného, nebo jiného závažného onemocnění.
Projevem je pak výrazný otok postižené končetiny, zpravidla tedy asymetrický, jednostraný. Zároveň je postižená končetina výrazně bolestivá, bolesti pociťuje pacient zejména při pohmatu a došlapu.

U pacientů s onemocněním hlubokého žilního systému nabízíme odborné cévní vyšetření, včetně podrobného ultrazvukového vyšetření, při kterém je stanovena diagnoza a lékař doporučí a zajistí správný léčebný postup. U pacientů s žilní nedostatečností je základem léčby zejména nošení vhodných kompresních punčoch, dále pak i vhodný pohybový režim a rehabilitace.
U pacientů s trombozou záleží na rozsahu postižení. Základem léčby je pak opět vhodná kompresní punčocha, současně s nasazením antikoagulační léčby. U nejzávažnějších postižení je pak indikováno i invazivní ošetření, při kterém je pomocí speciálních katetrů postižená žíla opět zprůchodněna.