Operace varixů

Klasická operace křečových žil:
je prováděna v celkové anestezii. Při výkonu jsou z končetiny odstraněny poškozené – křečové – žíly.
Operace trvá 60 – 90 minut. Provádí se v režimu jednodenní péče, kdy je pacient přijat a operován v den výkonu. Do domácí péče je pak propouštěn většinou druhý den po operaci.
Po výkonu musí pacient nosit kompresní punčochu po dobu 6 týdnů, z toho první 2 týdny i na noc. Sprchovat se ale může bez punčochy. Běžnou chůzi a menší zátěž je schopen provádět již druhý den po operaci. Větší námahu, nebo dlouhé stání pak za 3 – 4 týdny od výkonu, stále s kompresní punčochou. Celková doba rekonvalescence je 6 týdnů, poté již není kompresní punčocha nutná.
Tento výkon je plně hrazen ze zdravotního pojištění.

Laserová operace
Laserová léčba křečových žil spočívá v jejich uzavření pomocí laserového vlákna. K uzavření žíly dojde působením vysoké teploty. Tento způsob řešení varixů přináší pro pacienta řadu výhod, především svou šetrností, krátkou pracovní neschopností a minimálním omezením po operaci.

V čem spočívá odstranění varixů laserem?
Jedná se o velmi šetrnou a účinnou metodu, při které je do žíly zavedeno laserové vlákno. Působením vysoké teploty je varix „spálen“, změní se ve vazivový pruh a zůstává neprůchodný. Tento způsob odstranění je ve srovnání s klasickou metodou, kdy je poškozená žíla prakticky vytržena, šetrný.

Přednosti laserového řešení varixů

 • Minimální bolestivost
 • Krátká doba rekonvalescence
 • Minimální pooperační omezení

Příprava na laserové odstranění křečových žil
V rámci konzultace lékař zhodnotí stav a pokročilost varixů a posoudí, zda je vhodné podstoupit jejich odstranění touto metodou. Před zákrokem je nutné provést ultrazvukové vyšetření žilního systému končetin. Ultrazvuk totiž odhalí poškozené chlopně v žilách a zobrazí spojky mezi hlubokými a povrchovými žilami. V případě, že došlo k narušení jejich funkce, budou během operace přerušeny tak, aby se minimalizovalo riziko případné recidivy.

Průběh laserového odstranění varixů
Zákrok se obvykle provádí v celkové, nebo svodné anestezii. Při výkonu dochází k působení vysoké teploty, kterou by pacient mohl vnímat nepříjemně. Lékař provede malý řez v třísle, eventuálně v místě podvázání žilní spojky. Do cévy zavede laserové vlákno, které varix „spálí“, přičemž poškození okolní tkáně je minimální. V závislosti na rozsahu trvá výkon 45 až 60 minut. Po skončení výkonu je nasazena kompresní punčocha.
Přibližně po dvou hodinách od ošetření bude možné odejít v doprovodu druhé osoby domů. Ošetřovaná končetina může být po zákroku bolestivá, s drobnými modřinami a otokem. Nicméně všechny tyto projevy jsou podstatně menší než u klasické operace křečových žil a rychle ustupují. Výrazně se zkracuje doba nošení elastických punčoch, ty nosí pacient po výkonu trvale 2 týdny, na sprchování je může sundavat. Do zaměstnání je možné nastoupit již za 3 – 5 dnů po výkonu, nicméně závisí to i na typu vykonávané práce.

ClariVein

Rychlé a elegantní řešení křečových žil
ClariVein je mechanicko-chemická – netepelná – ablace, při které dochází k uzavření poškozené žíly spojením mechanického a chemického působení na vnitřní výstelku poškozené žíly. Při výkonu není používána žádná tepelná energie ani není žíla chirurgicky odstraňována z podkoží a výkon je tedy prakticky bezbolestný. Nedochází také k ovlivnění okolní tkáně a tím je výkon vhodný zejména pro pacienty se současným lymfedemem a poškozenou podkožní tkání, většinou po předchozích zánětech, nebo u pacientů s bércovým vředem.

ClariVein díky své šetrnosti nevyžaduje:

 • anestezii – celkovou ani místní
 • pracovní neschopnost
 • nedochází k tepelnému, nebo mechanickému poškození nervů, kůže a podkoží
 • následná omezení v běžném režimu pacienta

ClariVein nabízí:

 • ambulantně prováděné ošetření
 • ošetření širokého spektra postižených žil, vždy cíleně na základně prvotního důkladného vyšetření pacienta včetně ultrazvukového vyšetření
 • dlouhodobý efekt
 • ošetření trvající zhruba 30 minut
 • rekonvalescenci, která vyžaduje jen dvoutýdenní nošení kompresních punčoch, kdy se trvale nosí punčocha jen první týden. Pacient je ale ihned po výkonu schopen prakticky plné zátěže.

Princip ošetření
Pod ultrazvukovou kontrolou je zaveden katétr do ošetřované žíly, kde jeho špička velmi rychle rotuje, což vede k fyziologické reakci – stažení cévy. Současně dochází k odstranění vnitřní výstelky žíly a je vstřikován sklerotizační roztok. Tím dochází k navození přirozené reakce, při které se žíla změní ve vazivový pruh, který se pak časem zcela vstřebá – to trvá ale zpravidla několik měsíců. Výkon je prakticky nebolestivý, pacient cítí jen jemné brnění, nebo mravenčení v průběhu ošetřované žíly. Nedochází k poškození okolních nervů, podkoží i samotné kůže. Je tedy ještě šetrnější než laserová nebo radiofrekvenční ablace.