Varixy obecně

Hlavními příznaky křečových žil (varixy), které dnes považujeme za civilizační onemocnění, jsou nevzhledné vystouplé provazce na dolních končetinách, unavené těžké nohy a otoky kolem kotníků.

Jak pracuje žilní systém dolní končetiny?

Na dolní končetině rozlišujeme povrchový a hluboký žilní systém. Mezi oběma systémy existují spojky, tzv. perforátory. Pro správný pohyb krve v žilách je nezbytná svalová pumpa. Stahováním svalů při pohybu dochází k tlaku na žílu, ta se stlačí a tím vytlačí krev vzhůru k srdci. V každé žíle se v pravidelných odstupech vyskytují chlopně, které brání zpětnému toku krve. Tuto činnost zajišťuje převážně hloubkový žilní systém, proto důsledky jeho poruchy mohou být daleko závažnější, než u povrchového žilního systému.

Jak křečové žíly vznikají?        

  
   Hlavním důvodem, proč vznikají křečové žíly, je zvýšený žilní tlak v dolních končetinách.
   Tento zvýšený tlak vzniká tzv. refluxem, tedy návratem proudu krve v cévách vlivem uvolněné
   cévní stěny a nedomykavosti žilních chlopní.
   Žíla není schopná tlaku odolat a vzniká vyboulení, které vystupuje pod kůží jako křečová žíla.

 

Dělení křečových žil dle příčiny vzniku:

Primární varixy

Primární varixy vznikají dědičně nebo ztrátou elasticity žilní stěny vlivem věku. Na jejich vzniku se podílí řada vnějších, níže uvedených faktorů.

Sekundární varixy

Sekundární varixy vznikají při onemocnění hlubokého žilního systému, nejčastěji při trombóze. V situaci, kdy hluboký žilní systém přestává plnit svou funkci, prostřednictvím spojek přebírá jeho úlohu systém povrchový. Ten je však přetížen a dochází k rozvoji křečových žil, které jsou ale jedinou cestou pro odtok krve z končetiny a není tedy možné v tomto případě varixy odstranit.

 

Typy křečových žil dle velikosti a lokalizace:

Kmenové a nekmenové varixy


   Kmenové varixy postihují hlavní žilní kmen.
   Nekmenové jsou větve vycházející z hlavního kmene.
   Mají typický modrofialový vzhled a jsou u nich viditelné uzly.

 

Metličky

 
 Jedná se o rozšířené drobné žilky tvořící typické vějířky.
  V ojedinělých případech mohou být bolestivé,
  ale většinou jsou spíše kosmetickým problémem.

 

Retikulární varixy

 
  Jedná se o síť žilek o průměru 1 – 4 mm bez zjevných uzlů.
  Rovněž bývají spíše záležitostí estetiky.

 

 

Jak se varixy projevují?

Typickým příznakem varixů je bolest dolní končetiny, často je provází křeče, odtud také křečová žíla. Postižený vnímá únavu a pocit těžkých nohou. Potíže bývají nejmírnější ráno, kdy polohou vleže došlo k úlevě tlaku na žilní systém dolních končetin, během dne se zhoršují. Nejhorší bývá situace večer a v létě. U žen pak ještě v období před menstruací. V pokročilých stádiích se objevují otoky v oblasti kotníků. Vznik pigmentací kůže až její zatvrdnutí bývá zvoněním na poplach, v takovém případě již hrozí tvorba vředu

Faktory ovlivňující tvorbu varixů:

Dědičnost

Pro vznik křečových je dědičnost jedním ze zásadních faktorů. Nedědíme ovšem samotné křečové žíly, ale spíše sníženou kvalitu cévní stěny. Dědičnost se podílí na vzniku křečových žil až u poloviny postižených.

Těhotenství

V těhotenství dochází ke zvýšenému tlaku na pánevní dno a tím se zvyšuje tlak v cévním řečišti dolních končetin. Svůj podíl však mají nejen mechanické příčiny, ale také hormonální změny v graviditě.

Nadváha

Mezi nadváhou a varixy je přímá souvislost. U osob s nadváhou nebo obezitou se vyskytují křečové žíly o 30 – 40 % častěji, než u lidí s normální tělesnou hmotností.

Ženy a křečové žíly

Ženy bývají varixy postiženy dvakrát častěji než muži. Své zde sehrává těhotenství a také složení hormonů, které ovlivňují kvalitu cévní stěny.

Práce na nohou a sedavé zaměstnání

Každá jednostranná zátěž dolních končetin vede k zátěži jejich žilního systému. Typické jsou varixy pro prodavačky, kadeřnice, ale také lidé v kancelářích. Pro kvalitní funkci cév je totiž nezbytná svalová pumpa, jejíž činnost je při dlouhodobém stání či sezení značně omezena.

Věk nad 50 let

S přibývajícím věkem klesá elasticita cévní stěny. Ta se uvolňuje a chlopně nemohou plnit svoji funkci. V důsledku toho se vytvoří varixy. Aby se předešlo závažným problémům a komplikacím  je nutné léčbu křečových žil řešit včas.