Extirpace

Jedná se o odstranění drobných kožních a podkožních lézí ( nálezů ). Před každým výkonem je nutné odborné vyšetření dermatologem, který určí jaký nález je třeba odstranit. Neriziková znaménka jsou pak odstraňována i z kosmetického důvodu.

Typy kožních afekcí

Nezhoubné – benigní – afekce

  • pigmentové a intradermální nevy – znaménka
  • fibromy
  • lipomy
  • gangliony
  • histiocytomy
  • cysty, ateromy

Zhoubné – maligní – afekce

  • bazaliomy, spinaliomy
  • melanomy

Jedná-li se o rizikovou afekci, vždy je nutná histologická verifikace. V převážné většině se výkon provádí ambulantně v lokální anestezii s následnou kontrolou histologického nálezu. Podle lokality excize, se odstraňují stehy po pěti až sedmi dnech.