Proktologie – léčba

Konzervativní terapie


Je vhodná pro pacienty s minimálním postižením jako podpůrná terapie, jejímž základem je úprava defekačních návyků, stravovacího režimu s dostatečným příjmem tekutin, dodržování pravidelných hygienických pravidel (sprchování po stolici), ke konzervativní léčbě patří také léčba pomocí mastí, čípků a tablet, které zlepšují kvalitu žilní stěny a působí protizánětlivě.

 

Miniinvazivní terapie

 

Jedná se o léčbu s  co nejmenším chirurgickým zásahem, který je prováděn ambulantně. Je vhodná u pacientů se středním stupněm onemocnění.


Alternativy miniinvazivní terapie jsou:

 

1.   Barronova metoda, při které se aplikují gumičky na stopku hemoroidálních uzlů

2. metoda pomocí koagulace je destrukce hemoroidálního uzlu pomocí tepelné energie (elektrokoagulace, laserová koagulace)

3.   metoda HAL-RAR

 

 

Principem poslední jmenované metody je opich přívodné cévy vedoucí do hemoroidálního uzlu s ověřením pomocí ultrazvuku. Řešíme tak příčinu hemoroidálního uzlu s použitím metody HAL (ligace hemoroidální arterie).


Rozšířením této metody u pokročilých hemoroidálních uzlů se využívá procedura s prošitím prolabujícího hemoroidálního uzlu vstřebatelným pokračujícím stehem. Prošitím se částečně fixuje a vtahuje prolabující uzel do análního kanálu, kde se destruuje a postupně zanikne. Tuto metodu nazýváme RAR (rektoanální reparace hemoroidu).

 

 

Výhody metody HAL-RAR


využití u pacientů se středním až závažným stupněm onemocnění

cílené řešení problému s použitím ultrazvukové navigace

výrazně nižší bolestivost

nízké procento recidiv

minimální riziko komplikací
jednodenní hospitalizace
brzký návrat do běžného režimu 

Klasická operační léčba


1. Operace dle Milligana-Morgana: jedná se o odstranění sliznice s hemoroidálními uzly včetně podvazu cévní stopky


2. Longova metoda: je určená pro pacienty s prolapsem, jedná se o odstranění celého prstence s prolabujícími hemoroidy za použití stapleru