Všeobecná chirurgie

Oddělení všeobecné chirurgie je vám k dispozici od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 16:30 hodin.

Provádíme chirurgická vyšetření, diagnostiku a malé chirurgické výkony jako například odstraňování kožních znamének, tukových bulek a ošetření chronických ran.